Недвижими имоти, Жилищен имот, къща с двор

Референтен номер
1836
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща с двор
Област
Ловеч
Цена
28 752.00 лв.
Адрес
с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, ПК: 5668, ул. „Иван Дончев“ №75
Размер/РЗП/Площ
ЗП 75 кв.м./РЗП 150 кв.м./ двор 770 кв.м.
Лице за контакт
Радостина Андреева
+359879658513
Radostina.Andreeva@ubb.bg
Дата на публична продан
17.09.2020 - 19.10.2020
Номер на ЧСИ
903
Име на ЧСИ
Ивилина Лаловска рег. 903
Контактна информация на ЧСИ
070046046
Стартова цена
28 752.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20179030400412/2017

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.760.549 по кадастралната карта с адрес: с. Дълбок дол, ПК: 5668, ул. „Иван Дончев“ №75, с площ: 770 кв. м., заедно с построените в имота СГРАДИ с идентификатори: СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.1 със застроена площ от 75 кв.м., брой надземни етажи 2, подземни етажи няма данни, предназначение: Жилищна сграда — еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.2 със застроена площ от 9 кв.м., брой надземни етажи 1, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.3 със застроена площ от 21 кв.м., брой надземни етажи 1, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.4 със застроена площ от 48 кв.м., брой надземни етажи 2, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.5 със застроена площ от 15 кв.м., брой надземни етажи 1, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.6 застроена площ от 21 кв.м., брой надземни етажи 1, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно удестоверяването, направено при съставяне на Протокол за опис от 23.07.2020г. по делото, в недвижимия имот не се установи (липсва, не съществува) следната сграда, описана в документа за собственост и отразена в кадастралната карта като СГРАДА с идентификатор 24476.760.549.5 със застроена площ от 15 кв.м., брой надземни етажи 1, подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда

ref. 1836