Недвижими имоти, Жилищен имот, Ателие

Референтен номер
1829
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Ателие
Област
Сливен
Цена
21 680.00 лв.
Адрес
гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет.4
Размер/РЗП/Площ
38 кв.м./12.59 кв.м./ 21.09 кв.м./ 35 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
14.09.2020 - 14.10.2020
Номер на ЧСИ
768
Име на ЧСИ
Миглена Минкова, рег.№768
Контактна информация на ЧСИ
044/662511
Стартова цена
21 680.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20197680400234

Описание

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.9, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет.4, ателие 9, предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.539.7.1, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Посочена в документа площ: 38.00 кв.м., прилежащи части: 1/15 ид. части от общите части на сградата. Начална цена 21 680.00 лева
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.11, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет,4, обект 11. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.539.7.1 предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда. Посочена в документа площ 12.59 кв.м. Прилежащи части: Припадащите се ид. части от общите части на сградата, ниво: 1. Начална цена 7 200.00 лева
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.8 , адрес на имота : гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет.4, обект 8. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.539.7.1, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда. Посочена в документа площ 21.09кв.м. Прилежащи части: припадащите се ид. части от общите части на сградата, ниво: 1. Начална цена 12 000.00 лева
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.10 , адрес на имота : гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет.4, обект 10. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.539.7.1, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Предназначение на самостоятелния обект : друг вид самостоятелен обект в сградата. Посочена в документа площ: 35.00 кв.м., прилежащи части: припадащите се ид. части от общите части на сградата. Начална цена 19 920.00 лева

ref. 1829