Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1472
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Видин
Цена
11 664.00 лв.
Адрес
с.Кутово, общ.Видин, обл.Видин
Размер/РЗП/Площ
967 кв.м./98 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359878955096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
19.10.2020 - 19.11.2020
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова рег. №724
Контактна информация на ЧСИ
094-623399
Стартова цена
11 664.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
366/2012

Описание

ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ VIII-1173 в кв.50 по плана на с.Кутово, общ.Видин, обл.Видин с площ отколо 970 кв.м. по нотариален акт и 967 кв.м. по скица,ведно с построените в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от четири стаи, вестибюл и веранда със застроена площ 108 кв.м. по нотариален акт и 98 кв.м. по скица, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - Лятна кухня със застроена площ 34.20 кв.м. по нотариален акт и 30 кв.м. по скица

ref.