Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1441
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Видин
Цена
6 192.00 лв.
Адрес
с.Ново село, общ.Ново село, обл.Видин, ул.Панайот Хитов №5
Размер/РЗП/Площ
УПИ 503 кв.м., къща 102 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
094691462
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
19.10.2020 - 19.11.2020
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова, рег. №724
Контактна информация на ЧСИ
094-623399
Стартова цена
6 192.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
987/2011

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52180.900.124, находящ се в с.Ново село, обл.Видин, ул.Панайот Хитов №5, целият с площ от 503 кв.м., номер по предходен план 124, квартал 77, парцел ХІ, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52180.900.124.1 със застроена площ 102 кв. м., бр. етажи - 1 и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 70 кв. м., която към момента на огледа е без покрив и разрушен втори етаж

ref.1441