Недвижими имоти, Жилищен имот, Жилищна сграда

Референтен номер
1285
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Жилищна сграда
Област
Благоевград
Цена
44 071.26 лв.
Адрес
гр.Петрич, ул."Атанас Лютвиев" №26
Размер/РЗП/Площ
368 кв.м./ 48 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359 877 19 55 77
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
02.09.2020 - 02.10.2020
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш рег. N: 796
Контактна информация на ЧСИ
0745/6-15-91
Стартова цена
44 071.26 лв.
Номер на изпълнителното дело
655/2012

Описание

1/2 ИД.ЧАСТ от дворно място, представляващо УПИ V-2307 в кв.80 по плана на град Петрич, с площ на целия УПИ по документ за собственост 368 кв.м. и с площ на имота по скица от 387 кв.мВ, ЕДНО с построената в източната част на гореописания имот полумасивна жилищна сграда, както и ВЕДНО с едноетажната масивна жилищна сграда, представляваща пристройка откъм северната страна на полумасивната едноетажна жилищна сграда

Начална цена 44 071.26 лв. без ДДС

ref. 1285