Недвижими имоти, Жилищен имот, дворно място с къща

Референтен номер
1278
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, дворно място с къща
Област
Добрич
Цена
36 000.00 лв.
Адрес
гр.Балчик, ул."Г.С.Раковски" №34
Размер/РЗП/Площ
118 кв.м./80 кв.м.
Лице за контакт
Надя Петрова
02/9029048
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
29.09.2020 - 29.10.2020
Номер на ЧСИ
739
Име на ЧСИ
Слави Сербезов, рег. №739
Контактна информация на ЧСИ
058/60-57-66
Стартова цена
36 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
721/2015

Описание

Дворно място с площ от 118.00 кв.м., представляващо ПИ № 02508.84.390, с адрес гр.Балчик, ул."Г.С.Раковски" №34, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда със ЗП от 80.00 кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи приращения и подобрения

ref.1278