Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1182
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Русе
Цена
14 760.00 лв.
Адрес
гр.Русе, ул."Даскал Тони" №7 и ул."Даскал Аверкий" №14
Размер/РЗП/Площ
253 кв.м./43 кв.м.
Лице за контакт
Радостина Андреева
082883122
radostina.andreeva@ubb.bg
Дата на публична продан
19.10.2020 - 19.11.2020
Номер на ЧСИ
760
Име на ЧСИ
Цветанка Георгиева, рег. №760
Контактна информация на ЧСИ
082/838-040
Стартова цена
14 760.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
480/2010

Описание

ПИ 63427.2.1120 с площ от 253 кв.м., находящ се в гр.Русе, ул."Даскал Тони" №7, заедно с построените в него масивна жилищна сграда с идентификатор 63427.1.1120.1 с площ от 43 кв.м. на два етажа и гараж с идентификатор 63427.2.1120.2 с площ от  36 кв.м., като върху него е учредена Договорна ипотека в полза на ОББ АД
 и 1/2 ид.ч. от 47/311 ид.ч. от дворно място 63427.2.1119, цялото с площ от 311 кв.м., находящо се в гр.Русе ул."Даскал Аверкий" №14, заедно с построената в имота жилищна сграда с идентификатор 63427.2.1119.5 на един етаж с площ от 29 кв.м.,
като двата имота са неразделна част един от друг

ref. 1182